Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ντήαρ μπλογκ

Εν πολλογράφω τελευταία, ούτε πολλοθκιαβάζω μπλογκς (τζαι νιώθω άshημα γιατί ούτε το μπλόγκ της αρφής μου θκιαβάζω. Λέιτλι έχασα ούλλο μου το motivation για το σχολείο. Κύριο ρόλο παίζει νομίζω το γεγονός ότι έshει τζαι ανάμιση μήνα που έστειλα τις αιτήσεις μου στα πανεπιστήμια τζαι μόνο το 1 μου απάντησε τζαι εν είμαι τζαι τόσο optimistic. Τζείνο που μου απάντησε έκαμε μου πολλά ψηλό conditional offer τζαι φοούμαι ότι έν θα το καταφέρω. Τώρα να δόυμε.

Αφιερωμένο.